top of page

Ochrana osobných údajov

Súhlas dotknutej osoby

Vaše údaje budú spracúvané na účel registrácie a využívanie výhod zákazníkov v e-shope. Bez ich zadania nie je možné využívať služby a výhody e-shopu.

Zaškrtnutím políčka pri registrácií vyjadrujem svoj súhlas s pravidlami registrácie.

Súhlas dotknutej osoby:

Zaregistrovaním potvrdzuje každý zákazník svoj súhlas s podmienkami e-shopu a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Prevádzkovateľom informačného systému je Ladislav Borbas, Dunajská Lužná, Zámočnícka 100/25, 90042, ičo:37182897

V prípade, že sa zákazník zaregistruje prostredníctvom webového formulára, budú osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresa zákazníka (adresa doručenia zásielky) spracúvané predávajúcim: Ladislav Borbas, Dunajská Lužná, Zámočnícka 100/25, 90042, ičo:37182897 na účel nákupu tovaru, na účel identifikácie zákazníka a na účel doručenia tovaru podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov („zákon o ochrane osobných údajov“). V prípade, ak takýto zákazník vo webovom formulári neuviedol adresu, bude v prípade dodania tovaru kontaktovaný predajcom: Ladislav Borbas, Dunajská Lužná, Zámočnícka 100/25, 90042, ičo:37182897, aby na účely doručenia tovaru uviedol aj svoju adresu. Takto získané osobné údaje budú spracúvané podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov na účel doručenia tovaru.

Zákazník, ktorý je zaregistrovaný v e-shope s Ladislav Borbas, Dunajská Lužná, Zámočnícka 100/25, 90042, ičo:37182897, zadaním a odoslaním svojich osobných údajov a dátumu narodenia prostredníctvom formulára udeľuje účastník prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov v rozsahu, v ktorom údaje uviedol (teda e-mailová adresa, telefónne číslo, meno a priezvisko a adresa bydliska (doručenia zásielky)), na účel zasielania marketingových ponúk (najmä špeciálnych ponúk na výhodný nákup) a zároveň prevádzkovateľovi udeľuje súhlas na zasielanie takýchto ponúk. Súhlas účastník udeľuje podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľovi informačného systému predávajúceho: Ladislav Borbas, Dunajská Lužná, Zámočnícka 100/25, 90042, ičo:37182897

Údaje o telefónnom čísle, e-mailovej adrese, adrese bydliska poskytnuté zákazníkom budú zároveň použité na aktualizáciu neaktuálnych údajov v programe: Ladislav Borbas, Dunajská Lužná, Zámočnícka 100/25, 90042, ičo:37182897. V prípade zmeny iných údajov je potrebné túto zmenu oznámiť písomne, telefonicky alebo e-mailom, alebo tieto údaje zmeniť prostredníctvom internetovej stránky www.rybachov.sk zmenou príslušných osobných údajov vo svojom užívateľskom profile; takto postupujte aj v prípade, že chcete aktualizovať adresu bydliska na účely dania súhlasu na marketingové účely.

 

Osobné údaje spracúvané podľa týchto pravidiel budú vymazané po dosiahnutí účelu, na ktorý boli spracúvané, podľa podmienok ustanovených v zákone o ochrane osobných údajov.

Súhlas podľa týchto pravidiel udeľuje zákazník, dobrovoľne a na dobu neurčitú s tým, že ho môže kedykoľvek odvolať buď zaslaním písomného oznámenia poštou na adresu sídla predávajúceho:  Ladislav Borbas, Dunajská Lužná, Zámočnícka 100/25, 90042, ičo:37182897 alebo prostredníctvom internetovej stránky www.rybachov.sk vyznačením príslušnej zmeny (odhlásenia zo zasielania informácií) vo svojom užívateľskom profile.

Osobné údaje uvedené vyššie môže na základe písomnej zmluvy a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov spracúvať aj sprostredkovatelia:

- ďalšie e-shopy poskytujúce služby v oblasti elektronického obchodu s rybárskymi a chovateľskými potrebami a náradím ako aj sprostredkovatelia uvedený v zozname na adrese www.rybachov.sk

Každý, koho osobné údaje sa podľa týchto pravidiel budú spracúvať, má právo na prístup k osobným údajom, ako aj ďalšie práva podľa § 11, 15 a 28 zákona o ochrane osobných údajov.

 

Zákaznícky servis Ladislav Borbas, RYBACHOV-rybárske a chovateľské potreby, na adrese: Dunajská Lužná, Jánošíkovská 1757/70  je v prevádzke v pracovné dni medzi 10.00 a 18.00 hod. na telefónnom čísle: 0903285550

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava   
Odbor výkonu dozoru
ba@soi.sk
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
webový odkaz na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

bottom of page